Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν ως χορηγοί μπορούν να απευθυνθούν:
Ginger Communications  – PR & Comms Agency